آیا ادامه چالش هویت ملی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیک می شود؟

ریاست جمهوری امروز را قرار گزاشته  بود که اولین شناسنامه برقی را ریس جمهور اخذ کند، که این قرار حکومت و آغاز توزیع شناسنامه ها یک بار دیگر به تعویق افتاده است. این در حالیست که شناسنامه های الکترونیک و معضل هویت و قومیت در آن، یک بار دیگر سر و صدا های را در مجلس نمایندگان به خودش اختصاص داده و جمع کلانی از نمایندگان با تصمیم اخیر کمیته ی مختلط شورای ملی مبنی بر تایید فرمان تقنینی رییس جمهور در باره ی قانون ثبت احوال نفوس مخالفت کرده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top