آگاهان: عدم تعهد پاکستان در کار مبارزه با تروریسم آمریکا را خشم گین کرده است

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که اظهارات اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در مورد پاکستان ناشی از عدم تعهد پاکستان در کار مبارزه با تروریسم است.

یکی از اتفاقات جنجال بر انگیز سال ۲۰۱۷ راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید بود. جنجال بر انگیز ترین رییس جمهور پس از وردود به کاخ سفید نیز بر جنجالی ترین مباحث جهان انگشت گذاشت. در راهبرد جدید آمریکا در قبال کشور های آسیایی یکی از مهم ترین کار های ترامپ در این سال بود. اما در این میان تغییر دیدگاه رییس جمهور تازه کار آمریکا برای افغانستان نیز از مهم ترین مسایل این سال به حساب می رود؛ تغییر دیدگاه آمریکا در قبال مهم ترین شریک راهبردی اش پاکستان. در راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان بر کاهش نقش پاکستان در افغانستان و افزایش نقش رقیب دیرینه اش هند تاکید شده است. چیزی که پاکستان را از بابت آن عصبانی کرده و سبب شده تا تمایل اش را به کشور های چین و روسیه رقبای سیاسی آمریکا معطوف کند و اما آقای ترامپ در سال دوهزار هژده یکبار دیگر پاکستان را هدف قرار داد.

رییس جمهور آمریکا گفته است: “آمریکا با ساده لوحی در پانزده سال گذشته بیش از سی و سه ملیارد دالر به پاکستان کمک کرده و آنها در عوض به جز دروغ  و فریب چیزی به ما نداده اند. با این تصور که رهبران ما احمق استند. ما دیگر به این روند ادامه نمی دهیم.”

اما آیا نزدیکی پاکستان با چین آقای ترامپ را عصبانی کرده یا رییس جمهوری آمریکا بر تطبیق راهبردش پافشاری می کند. چین یکی از کشورهای در حال مبدل شدن به یک قدرت اقتصادی جهان است. این کشور با طرح پروژه های مانند “یک کمر بنده یک راه” برای ساخت دهلیز تجاری و کنترل بازار های جهان تلاش می کند. نقش پاکستان با توجه به این که بخشی از این پروژه از پاکستان می گذرد نیز در مبدل شدن این کشور به یک قدرت اقتصادی پر اهمیت است. در این میان تمایل آمریکا به هند را نیز در نزدیک شدن پاکستان با چین و دیگر کشور ها نباید دست کم گرفت.

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که اظهارات تند دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا علیه پاکستان ناشی از سرپیچی های پاکستان است که از خواست های آمریکا سرباز می زند. سلیم طوفان آگاه سیاسی می گوید که نداشتن ثبات سیاسی و تعهد صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم سبب شده است که دولت آمریکا از این کشور به شدت انتقاد کند.

با این همه دیده شود که ادامه تنش ها میان پاکستان و آمریکا به کجا کشانده خواهد شد. تغییر راهبرد پاکستان و روابط گرمش با کشور های چین، روسیه و ایران با توجه به نقش شان در افغانستان، نباید در تغییر اوضاع افغانستان به فراموشی سپرده شود.

نوشته‌های مرتبط


Top