آمادگی اداره ثبت احوال نفوس برای توزیع شناسنامه های الکترونیک

اداره ی ثبت احوال نفوس از نهایی شدن آمادگی های شان برای آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیک خبر می دهند و با ابراز این که برای کلید زدن چرخه ی توزیع چشم به راه دستور رییس جمهورند، می گویند نخست شناسنامه را نیز به آقای غنی خواهند داد. این در حالی ست که، دیروز مجلس گواه جدال نمایندگان بر سر شناسنامه های الکترونیک بود و شمار زیادی از وکلا، با تصمیم کمیته ی مختلط مخالفت کرده، آن را غیر قانونی خواندند و از حکومت خواستند از توزیع شناسنامه ها دست نگهدارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top