وزارت مالیه سال ۱۳۹۶ مالی را سال پر دستاورد می خواند

وزارت مالیه سال مالی ۱۳۹۶ را سال پر دستاورد می خواند. سخنگوی این وزارت می گوید که در این سال عواید داخلی، رشد اقتصادی و صادرات افزایش چشمگیر داشته است.

احمد ضیا عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه می گوید که سال مالی ۱۳۹۶ سال پر از دستاورد بوده است. به گفته وی، در این سال سطح عواید داخلی بالا بوده و رشد اقتصادی نیز افزایش داشته است. وی می افزاید که در این سال همچنان میزان صادرات افزایش یافته و واردات نیز کاهش یافته است.

سخنگوی وزارت مالیه تاکید می کند که این وزارت بر بالا بردن میزان عواید داخلی، رشد اقتصادی و صادرات در سال پیش رو تمرکز خواهد کرد. آقای عبدالرحیم زی همچنان از کاهش پنجاه درصدی در تضمین بانکی و حق الامتیاز رسانه های کشور نیز خبر می دهد.

با وجود این افغانستان هنوزهم یک کشور وارداتی است و بیشترین کالاهای مورد نیازش را از کشور های دیگر تهیه می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top