نمایندگان مجلس: اشرف غنی در صدد حذف هویت های قومی است

شماری از اعضای مجلس نمانیدگان در واکنش به فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس، فیصله این کمیته را خلاف قانون اساسی می دانند. آنان حکومت به ویژه رییس جمهورغنی را متهم می کنند که به گونه تدریجی در پی حذف هویت های قومی است.

در میان اوج نا رضایتی ها، قرار بود (روز دوشنبه ۱۱ جدی/دی) روند توزیع شناسنامه های الکترونیک آغاز شود. اداره ثبت احوال نفوس روز یکشنبه اعلام کرده بود که این روند روز دوشنبه با حضور رییس جمهور رسما آغاز خواهد شد و رییس جمهور نخستین شناسنامه الکترونیک را اخذ می کند. اما به علت های نامعلومی این روند به تاخیر افتاد و اداره ثبت احوال نفوس تاکنون در مورد این تاخیر چیزی نگفته است. درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمانیدگان در واکنش به فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس، فیصله این کمیته را خلاف قانون اساسی می دانند. عبداللطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان رییس جمهورغنی را به دامن زدن به تعصبات قومی متهم می کند و می گوید که آقای غنی با تعدیل قانون ثبت احوال نفوس درپی حذف هویت های اقوام ساکن در است. این اظهارات آقای پدرام سبب شد که نظم جلسه روز دوشنبه مجلس نمایندگان برهم بخورد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیک با مخالفت شماری از نهادهای مدنی و سیاسیون کشور نیز روبه رو شده است. جبهه دفاع از هویت که تازه تکشیل شده نیز با درج واژه افغان به عنوان هویت ملی مخالفت کرده است و حکومت را متهم به انحصار طلبی و ایجاد نفاق میان اقوام کشور کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top