نقش علمای دین برای تامین صلح در کشور چقدر موثر است؟

در چندین سال پسین، موضیع گیری شورای علمای افغانستان در مورد طالبان و دیگر گروه های هراس افگن با انتقادهای مواجه بوده است. علمای کشور ولی معتقد اند از جهت این که دولت نمی تواند امنیت شان را تامین کند، آن‌ها نمی توانند موضیع گیری های تندی در برابر طالبان از منابر داشته باشند.

به تازه گی شورای عالی صلح اعلام کرده است که این نهاد با استفاده از کنفرانس های کابل و جاکارتا، در مورد جنگ افغانستان فتوا صادر خواهد کرد. جنگ افغانستان در حال حاضر با ابعاد پیچیده که دارد، یکی از بحث برانگیزترین سوژه های سیاسی منطقه و جهان است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top