یونان به یک نظامی ترکیه پناهندگی سیاسی داد

دولت یونان به یک نظامی ترکیه، پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

به گزارش رسانه ها پس از کودتای نافرجام دوهزار و شانزده در ترکیه، هشت نظامی وابسته به گروه گولن که در کودتا نقش داشتند، از ترکیه فرار و به یونان رفتند و درخواست پناهندگی خود را به مقام های این کشور ارایه کرده بودند. کمیسیون پناهندگی یونان پس از بررسی پرونده این نظامیان، با درخواست یکی از آن ها به نام سلیمان اوزکایناکچی موافقت و به وی پناهندگی سیاسی اعطا کرد. براساس گزارشها، بررسی پرونده و درخواست پناهندگی سایر نظامیان در کمیسیون پناهندگی یونان همچنان ادامه دارد. تاکنون مقام های ترکیه در تماس با همتایان یونانی خود بارها خواهان استرداد این نظامیان فراری شده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top