کمیسیون تدارکات ملی دو قرارداد سرمایه گذاری مشارکت عامه و خصوصی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی برای نخستین بار دو قرارداد سرمایه گذاری مشارکت عامه و خصوصی را به ارزش بیش از یکصد و سیزده میلیون دالر، منظور کرد.

در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که،  پروژه های منظور شده شامل، پروژه تولید برق گازی شبرغان، پروژه دستگاه نصب تولید برق مزار شریف شامل پروژه های منظور شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top