پابرجایی چالش هویت در شناسنامه های الکترونیک

شناسنامه های الکترونیک و معضل هویت و قومیت در آن، یک بار دیگر سر و صدا در مجلس نمایندگان را به خودش اختصاص داده است و جمع کلانی از نمایندگان با تصمیم اخیر کمیته ی مختلط شورای ملی مبنی بر تایید فرمان تقنینی رییس جمهور در باره ی قانون ثبت احوال نفوس مخالفت کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top