نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین با محوریت صلح برای افغانستان

پیش از این، امید زیادی به نقش سازنده و استراتژیک چین در تغییر معادله چندمجهولی جنگ و صلح در افغانستان و سایه تنش های برآمده از آن بر روابط کابل و اسلام آباد، وجود داشت. به گفته وانگ یی، افغانستان و پاکستان توافق کرده اند که روابط شان به زودترین فرصت بهبود یابد تا بتوانند در فضایی امن در کنار هم کار کرده و از خاک‌های شان علیه یکدیگر استفاده نکنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top