مجلس سنا قانون ثبت دارایی های مقام های حکومتی را تایید کرد

مجلس سنا فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت دارایی های مقام های حکومتی را با اکثریت آرا تایید کرد. بر بنیاد این فرمان تمامی مقام های حکومت مکلف اند تا دارایی های شان راثبت کنند.

مجلس سنا در نشست (روز یکشنبه ۱۰ جدی/دی) این مجلس طرح قانون ثبت دارایی های مقام های حکومتی را تایید کرد. بر بنیاد این قانون، تمامی مقام های حکومت مکلف اند که دارایی های شان را ثبت کنند. محی الدین منصف عضو مجلس سنا می گوید که ثبت دارایی های مقام های حکومتی سبب شفافیت و حساب دهی خواهد شد.

در ماده یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است که “رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران، رییسان و اعضای شورای ملی، دادگاه عالی، دادستان کل و قضات نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.” چیزی که در ماده دوازد هم قانون ثبت دارایی های مقام های حکومتی نیز بر آن تاکید شده است. شماری از اعضای مجلس سنا در واکنش به این موارد خواهان تعدیل این ماده شدند. این درحالیست که قانون ثبت دارای هایی مقام های حکومتی در سه فصل و شانزده ماده در ششم ماه قوس/آذر سال جاری از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top