دفاع اعضای مجلس سنا از فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس

شماری از اعضای مجلس سنا اتهام اخیر مجلس نمایندگان مبنی بر معامله گری شماری از اعضای این مجلس در پیوند به فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را رد می کنند. آنان می گویند که کمیته مختلط با حضور اعضای دو مجلس این فرمان را تایید کرده و هیچ گونه معامله گری در این خصوص وجود نداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز گذشته انتقادهای را به نشانی مجلس سنا وارد کردند. اعضای مجلس نمایندگان شماری از اعضای کمیته مختلط و اعضای مجلس سنا را به معامله گری در خصوص تایید فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس، متهم کردند. انارکلی هنریار عضو مجلس سنا فیصله کمیته مختلط را قانونی می داند و می گوید که حکومت برای آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک آمادگی دارد.

در حالی شماری از اعضای مجلس سنا از شفافیت در تصمیم گیری کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس سخن می گویند که شماری از عضای مجلس نمایندگان با گرد آوری امضا خواهان تجدید نظر در مورد نتیجه اعلام شده از سوی کمیته مختلط شده اند. همچنان، اداره ثبت احوال نفوس می گوید که تا دو روز دیگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیک با حضور رییس جمهورغنی به گونه رسمی آغاز خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top