حملات هوایی نظامیان کشور علیه تروریستان افزایش یافته است

فرماندهی قوای هوایی از افزایش حملات هوایی نظامیان کشور بر ضد هراس افگنان در فصل سرما خبر می دهد. فرمانده قوای هوایی می گوید که، تنها در نه ماه گذشته حدود ۱۹۰۰ حمله هوایی بر ضد ترورستان در بخش هایی از کشور انجام شده است.

نیروهای هوایی کشور در نبرد با هراس افگنان ستون فقرات نیروهای امنیتی کشور است. این نیروها نقش اساسی در کار سرکوب تروریستان دارند. محمد شعیب پیلوت فرمانده قوای هوایی کشور می گوید که به هدف سرکوب تروریستان در فصل سرما حملات هوایی علیه موضع تروریستان افزایش یافته است. وی می افزاید که نیروهای هوایی تنها در نه ماه گذشته حدود دو هزار حمله هوایی را در بخش هایی از کشور علیه مواضع تروریستان اجرا کرده اند.

افزایش حملات هوایی در نه ماه گذشته سبب کاهش تلفات نیروهای امنیتی کشور در میدان های نبرد نیز شده است. اما در شماری از موارد، نبود حمایت های هوایی، هنوزهم برای نیروهای زمینی ارتش در کار سرکوب تروریستان چالش برانگیز بوده است.

شماری از اعضای نمایندگان مجلس از افزایش ناامنی ها در بخش هایی از کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که در شماری از ولایت ها به ویژه ولایت های شمالی کشور حکومت جنگ با تروریستان را فراموش کرده است.

باورها بر این است که اکنون فصل سرما است و اگر نیروهای هوایی بیشتر تروریستان را در این فصل هدف قرار دهند، در فصل گرما امنیت بیشتر از پیش تامین خواهد شد.


Top