مجلس نمایندگان خواهان تجدید نظر در فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس شد

مجلس نمایندگان در واکنش به اعلام نتیجه کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس، مجلس سنا را متهم به نقض قانون می کند. نمایندگان مجلس می گویند که قانون ثبت احوال نفوس خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس تایید شده است.

اعضای مجلس نمایندگان از فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس انتقاد می کنند. لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان می گوید که تایید قانون ثبت احوال نفوس در کمیته مختلط بدون نصاب لازم صورت گرفته و این مساله خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس است. در همین حال، عبدالقیوم سجادی عضو کمیته مختلط می گوید که اعضای این کمیته از روز برگزاری نشست مشترک آگاهی نداشتند و کمیته مشترک در عدم حضور داشت آنان تصمیم گرفته است.

فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، اما ازسوی مجلس سنا تایید. سپس کمیته مختلط به هدف رسیدگی به این اختلاف ها با حضور نمایندگان هردو مجلس گماشته شد که با عدم نصاب این کمیته تصمیم به تایید این فرمان گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top