مجلس نمایندگان حمله بر مرکز فرهنگی تبیان را محکوم کرد

اعضای مجلس نمایندگان حمله اخیر بر مرکز فرهنگی تبیان را محکوم کردند و آنرا خلاف تمامی ارزش های انسانی خواندند.

پایتخت در یک هفته گذشته گواه دو رویداد خونین تروریستی بوده است. حمله مرگبار در برابر یک دفتر امنیت ملی در شش درک کابل و حمله انتحاری در مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل که بیشتر از چهل تن در آن به شهادت رسیدند.

اعضای مجلس نمایندگان این حملات تروریستی در شهر کابل را نگران کننده می خوانند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان می گوید که حمله تروریستی در مرکز فرهنگی تبیان دسیسه ای از سوی شماری از حلقات داخل نظام است. آقای ناصری می افزاید که حکومت در برابر خانواده های قربانیان باید پاسخ روشن داشته باشد که این حمله چگونه صورت گرفته است.

با این حال، ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت در کار تامین امنیت شهروندان کشور ناکام مانده است. آقای قدیر می افزاید که در آینده نزدیک ایتلاف های بزرگ برای تحت فشار قرار دادند حکومت شکل خواهد گرفت.

اعضای مجلس نمایندگان در حالی از افزایش فعالیت های هراس افگنانه در کشور نگرانی می کننند که به تازگی وزارت دفاع ملی گفته است که در راستای سرکوب مخالفان مسلح تلاش جدی می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top