خبرگزاری جمهور: دیگر نشست های مردمی و پرخطر را پوشش نمی دهیم

خبرگزاری جمهور در اعتراض به حمله تروریستی بر مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان و به شهادت رسیدن یک خبرنگارش، تصمیم گرفته است که دیگر نشست های مردمی و پرخطر را پوشش ندهد. مسوول خبرگزاری جمهور شهادت رسیدن خبرنگاران را به مفهوم سرکوب آزادی بیان در کشور می داند و می گوید که این خبرگزاری در برابر سلامت و امنیت خبرنگاران خود مسوول است و به همین دلیل دیگر همایش های مردمی و پر خطر را پوشش نمی دهند.

سید مهدی حسینی خبرنگار خبرگزاری جمهور بود. آقای حسینی در حمله تروریستی (روز پنجشنبه ۷ جدی/دی) بر مرکز فرهنگی تبیان به شهادت رسید. او رفته بود که گزارشی در باره ششم جدی سالروز تجاوز قشون سرخ به افغانستان بنویسد.

سید مهدی هاشمی مسوول خبرگزاری جمهور می گوید که این خبرگزاری خود را در برابر سلامت و امنیتی خبرنگاران خود مسوول می داند و پس از این گزارشگران خود را برای پوشش همایش های مردمی و پرخطر اعزام نمی کند.

آقای هاشمی تاکید می کند که بیشترین خشونت ها از سوی مقام های حکومتی در برابر خبرنگاران صورت می گیرد و ریاست جمهور در این خصوص توجهی نکرده است.

در حمله تروریستی روز پنجشنبه بر مرکز فرهنگی تبیان در کابل، نزدیک به پنجاه غیر نظامی به شهادت رسیدند. در میان قربانیان چندین خبرنگار شامل استند. گزارشگر و تصویر بردار تلویزیون خصوصی شمشاد و خبرنگار خبرگزاری صدای افغان در این رویداد زخم برداشته اند، اما سید مهدی حسینی خبرنگار خبرگزاری جمهور شهید شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top