اهمیت نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین

تکساری

نشست سه جانبه وزیران کشورهای افغانستان، پاکستان و چین به روز سه شنبه پنج جدی در بیجینگ پایتخت چین برگزار گردید. این نشست بعد از یک وقفۀ دو ساله نشست چهار جانبه میان افغانستان، چین، پاکستان و امریکا تدویر یافت، که نقطۀ عطف در روابط این کشورها گفته شده است. دراین نشست وزیر امورخارجۀ افغانستان آقای ربانی و وزیر خارجۀ پاکستان به توافق رسیدند، که در جهت کمک به روند صلح گام هایی را خواهند برداشت و درجهت بهبود روابط امنیتی و اقتصادی میان کابل و اسلام آباد گام های بلند در آینده برداشته خواهد شد.

وزیرخارجه چین پس از پایان این نشست در یک کنفرانس خبری مشترک با همتایان افغانستان و پاکستان اظهار داشت: افغانستان و پاکستان توافق کردند تا روابط شان را به زودترین فرصت ممکن بهبود بخشند. این دو کشور می تواند در کنار یک دیگر در امنیت زنده گی کنند. این نشست نسبت به سایر نشست ها دارای چند ویژه گی خاص می باشد؛ از جمله: دراین نشست توافق گردید، که روند صلح باید به رهبری افغان ها به پیش برده شود و از جانب دیگر چین افغانستان را شامل دهلیز اقتصادی میان افغانستان و پاکستان نمود و افغانستان می تواند از این دهلیز اقتصادی استفاده نماید.

صلاح الدین ربانی وعده سپرد که افغانستان در روابط اش با تمامی کشورهای همسایه اصول بی طرفی و حسن همجواری را در نظر داشته و افغانستان را هیچ گاه قربانی سیاست های هند و پاکستان نخواهد ساخت. همچنان توافق شد   که یک گروه کاری مشترک میان هردو کشور پاکستان و افغانستان به کار خود آغاز نماید تا روی تبادله بخش های استخباراتی، اقتصادی و موضوع پناه جویان به صورت مستمر کار نماید و در حل مشکل هردو کشور رسیده گی نمایند.

کشور چین که رابطۀ بسیار نزدیک با کشور پاکستان دارد، به خوبی می تواند در جهت ثبات سیاسی افغانستان به مثابۀ یک کشور بی طرف که مرزهای مطمین با افغانستان دارد، روند صلح را میان افغانستان و پاکستان و طالبان سرعت بیشتر بخشد. جانب پاکستان اظهار داشت که گسترش ارتباطات و بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان به نفع ثبات منطقه خواهد بود. در این نشست هر سه وزیر خارجه توافق کردند تا هر سه کشور در فضای صلح آمیز در کنار هم زنده گی کنند.

وزیر امورخارجۀ چین در چهارچوب (یک کمربند__ یک راه) تعهد نمود که بدون قایل شدن تفاوت میان گروه های دهشت افگن با این گروه ها مبارزه کنند و با اطمینان گفت که منبعد هر سه کشور مشوره های شان را در بارۀ مبارزه با هراس افگنی دریغ نخواهند کرد و در یک مبارزۀ مشترک با دهشت افگنان خواهند پرداخت. جانب افغانستان و پاکستان نیز تعهد سپردند تا در بارۀ جنبش ترکستان شرقی که کشور چین از آن متاثر می باشد، مبارزۀ مشترک نمایند.

هر سه کشور تعهد کردند که در چهارچوب نشست های سه جانبۀ بعدی زمینۀ مبارزۀ مشترک را با دهشت افگنان مساعد سازند. هردو کشور (پاکستان و افغانستان) توافق کردند که به صلح و ثبات منطقه با هم کمک کنند. از جانب دیگر چین و پاکستان تمایل نشان دادند تا افغانستان را به آنچه نیاز دارد، یاری رسانند. وزیر امورخارجۀ چین گفته است که دیگر نه باید پاکستان و افغانستان به عقب بر گردند و در جهت بهبود روابط شان بیشتر تلاش ورزند.

صلاح الدین ربانی در پایان این نشست مشترک خبری نسبت به نقش چین در بهبود روابط افغانستان و پاکستان اظهار امیدواری نمود. آقای ربانی دوستی با کشور چین را نقطۀ عطف عنوان نمود و گفت که جانب چین در طول تاریخ به تمامیت ارضی افغانستان احترام کامل داشته است. این وزیران اظهار داشتند که راه های رسیدن به صلح در این نشست بررسی شده است.

این وزیران بر مبارزۀ مشترک با دهشت افگنان تاکید نمودند. جانب پاکستان گفته است که صلح در افغانستان برای پاکستان مهم خواهد بود. دراین نشست سه جانبه روی اعتماد متقابلۀ توسعه، همکاری، اتصال و همکاری های امنیتی و مبارزه با دهشت افگنی به عنوان سه موضوع کلیدی به عنوان کار مشترک تاکید صورت گرفت. وزیران هر سه کشور از طالبان خواستند تا هر چه زودتر به روند صلح بپیوندند و نگذارند از قلمرو شان به ضرر کشور های دیگر استفاده صورت گیرد.

همکاری اقتصادی سه جانبه بر اساس قاعدۀ برد __ برد و بر مبنای منافع متقابل این کشورها توافق صورت گرفت. قرار است دومین نشست سه جانبه وزیران امورخارجۀ افغانستان، پاکستان و چین در سال آیندۀ میلادی در کابل برگزار گردد. چین به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی در آسیا نسبت به هر کشور دیگر به صلح و ثبات در همسایه های خود و در حوزۀ دهلیز های تجارتی خویش نیاز دارد. این کشور با نفوذی که در پاکستان دارد، می تواند زمینه های توسعۀ اقتصادی و امنیتی را میان افغانستان و پاکستان فراهم سازد و این دهلیز اقتصادی، که افغانستان می تواند از آن استفاده نماید، خود زمینه ساز ثبات سیاسی میان افغانستان و پاکستان خواهد گردید.

نوشته‌های مرتبط


Top