اداره ملی محیط زیست از آلودگی هوای کابل نگران می کند

اداره ملی محیط زیست از آلودگی هوای کابل به شدت نگرانی می کند. معین مسلکی این اداره می گوید که هوایی کابل ۳۹۶ ملی مایکرون زهر آلود است و این اداره تلاش می کند تا در سه سال آینده این میزان را به ۱۵۰ ملی مایکرون کاهش دهد.

همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان هوای کابل به شدت آلوده شده است. هر چند همواره هوای این شهر در چهار فصل سال آلوده است؛ اما آلودگی هوا این بار نگرانی های جدی را به باور آورده است. غلام محمد ملکیار معاون مسلکی اداره ملی محیط زیست این وضعیت را نگران کننده می خواند و می گوید که این اداره تلاش می کند با به کار بستن راهکارهای موثر تا سه سال آینده هوای کابل را به حالت نارمل برگرداند. بخش عمده آلودگی هوا در کابل از بی توجهی باشندگان این شهر نسبت به پاکی و صفایی این شهر دانسته می شود. معاون مسلکی اداره ملی محیط زیست از باشندگان شهر کابل می خواهد برای جلوگیری از آلودگی هوا مصرف مواد سوختی را کاهش دهند.

کابل با جمعیت بیش از شش ملیون نفر یکی از پر جمعیت ترین شهرهای کشور است. در کنار این، بیش از یک میلیون واسطه نقلیه نیز در شهر کابل گشت و گذار می کند. آگاهان باور دارند اگر این وضعیت در کابل ادامه پیدا کند طی چند سال دیگر زندگی در این شهر نا ممکن خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top