پاکستان در امتداد مرز دیورند ۱۵۰ کیلومتر دیوار سیم خاردار ساخته است

پاکستان می گوید که در امتداد خط مرزی دیورند، یکصد و پنجاه کیلومتر دیوار، سیم خاردار ساخته است. رسانه های پاکستان گزارش داده که، ارتش این کشور، در شش ماه گذشته، در نقاط حساس سرحدات، یکصد و پنجاه کیلومتر سیم خاردار نصب کرده است. رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور، نوشته است که، این سیم خاردار در نقاطی نصب شده است که، رفت و آمد مردم در آن بیشتر بوده است. افغانستان نصب سیم خاردار و دیگر تاسیسات پاکستان، در امتداد خط دیورند را، اقدام یک جانبه خوانده و در برابر آن، مخالفت نشان داده است. دوازده هزار سرباز پاکستانی، مصروف نصب سیم خاردار در چهارده نقطه خط دیورند اند.

نوشته‌های مرتبط


Top