طالبان ۸ مرکز درمانی را در ولایت بادغیس مسدود کرده اند

مسوولان ریاست صحت عامه ولایت بادغیس می‌گویند که هشت مرکز درمانی از ده روز به این سو در ولسوالی های مقر، آبکمری و بالامرغاب این ولایت از سوی طالبان مسدود شده است.

عبداللطیف روستایی، سرپرست ریاست صحت عامه ولایت بادغیس می‌گوید که هشت مرکز درمانی از ده روز به این ‌سو در ولسوالی‌های مقر، آبکمری و بالامرغاب این ولایت از سوی طالبان مسدود شده‌است. آقای روستایی می افزاید که، این مراکز درمانی پس از رد خواست‌های طالبان از سوی موسسه” هیواد” بسته شده است. موسسه هیواد بر اساس قرارداد با وزارت صحت عامه مسوولیت ارایه خدمات صحی به ولایت بادغیس را به عهده دارد.

استخدام داکتران جراح، اجرای عملیات‌ها و استخدام افراد طالبان در این مراکز درمانی از خواست‌های طالبان بوده که از سوی موسسه هیواد رد شده‌است.

سرپرست ریاست صحت بادغیس می گوید که با بسته‌شدن این مراکز، بیش از یکصد هزار تن از باشندگان این سه ولسوالی از دسترسی به خدمات صحی محروم شده‌اند. درهمین حال، رییس دفتر والی بادغیس با تایید بسته‌شدن این مراکز صحی می گوید که این مراکز درمانی در ساحات زیر کنترل طالبان موقعیت دارد و تلاش‌ها از طریق بزرگان محلی برای بازگشایی این مراکز جریان دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top