شماری از سیاسیون و استادان دانشگاه از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کردند

شماری از سیاسیون، استادان دانشگاه، عالمان دین و دانشجویان طی همایشی در کابل از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ اعلام حمایت کردند.

فیض محمد فرهمند آگاه سیاسی می گوید که تصمیم ارگ در مورد استاد عطا محمد نور غیرقانونی است و حکومت باید در این تصمیم اش تجدید نظر کند. آقای فرهمند همچنان، حکومت را به تفرقه افگنی در میان اقوام مختلف کشور متهم می کند.

جمشید اقبال استاد دانشگاه با تاکید بر تامین حقوق شهروندان کشور می گوید که حکومت با برکناری استاد عطا محمد نور، می خواهد پروژه داعش را به شمال کشور منتقل کند. آقای اقبال از حکومت می خواهد که به سیاست های مستبدانه خود پایان دهد و بیش از این صبر مردم افغانستان را آزمایش نکند.

این استادان دانشگاه و فعالان سیاسی همچنان می گویند که از تصمیم حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مورد وضعیت سیاسی کشور حمایت خواهند کرد.

در حالی حمایت های مردمی از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ در گوشه و کنار کشور بالا گرفته است که چندی پیش ارگ ریاست جمهور اقدام به برکنار استاد عطا محمد نور از والایت بلخ کرد که این اقدام با واکنش های تندی شهروندان کشور رو به رو شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top