رییس جمعیت اسلامی افغانستان حمله تروریستی بر مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان را محکوم کرد

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی با محکوم کردن حمله تروریستی بر مرکز فعالیت های تبیان و خبرگزار صدای افغان، گفته است هر گونه نرمش در برابر جنایت های تروریستان، نادرست و خلاف منافع ملی کشور است.

آقای ربانی ضمن غم شریکی با خانواده های قربانیان گفته است که حمله بر مراکز فرهنگی و رسانه ها نشانه روشن وحشی گری تروریستان است. در همین حال، استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی بلخ نیز با محکوم کردن این حمله گفته است: نبود راهبرد درست امنیتی، ضعف مدیریت در حکومت و نهاد های امنیتی از عمده ترین عواملی است سبب به وقوع پیوسته این گونه رویدادها می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top