نمایندگان مجلس: حکومت برای سرکوب تروریستان برنامه ندارد

اعضای مجلس نمایندگان از افزایش ناامنی ها در کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که حکومت در راستای سرکوب گروه های تروریستی در کشور بی برنامه است.

ظهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان می گوید که در حال حاضر گروه تروریستی داعش در مناطق دور دست ولایت های ارزگان سرباز گیری می کند و حکومت برنامه برای سرکوب این گروه روی دست ندارد. این عضو مجلس نمایندگان می گوید که برای نابودی گروه های هراس افگن باید عملیات های شبانه و عملیات گسترده ای زمستانی راه اندازی شود.

اعضای مجلس نمایندگان همچنان در پیوند به اقدام یک جانبه کمیته مشترک در مورد قانون ثبت احوال نفوس، هیأت اداری مجلس را به معامله گری متهم می کنند.

غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان فیصله کمیته مختلط در خصوص قانون ثبت احوال نفوس را خلاف قانون می داند و می گوید که اعضای کمیته مختلط در نبود نصاب، تصمیم به تایید فرمان تقنینی رییس جمهور گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top