نمایشگاه “پیشرفت تولیدات داخلی” در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع نمایشگاه را تحت عنوان” پیشرفت تولیدات داخلی” در کابل برگزار کرده است. در این نمایشگاه تولیدات شرکت های داخلی به نمایش گذاشته شده است.

تولیدات داخلی پایه های مهم برای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود. از چندی به این سو تلاش ها برای رشد تولیدات داخلی کشور بیشتر شده است. شماری از تولید کنندگان می گویند که تلاش می کنند تا با تولیدات شان به رشد اقتصادی کشور کمک کنند و کشور را به خود کفایی برسانند. حاجی سلیم یکی از تولید کنندگان داخلی می گوید که بازاز فروش برای تولیدات شان وجود ندارد و حکومت باید این زمینه را در داخل و خارج کشور فراهم کند.

در همین حال، بازمحمد افسرزی معاون صنعتی اتاق تجارت و صنایع ناامنی را یکی از چالش ها در برابر صنعتکاران در کشور عنوان می کند. آقای افسرزی از حکومت می خواهد که صنعتکاران کشور را حمایت کند.

تولید کنندگان در حالی از نبود بازار فروش برای محصولات شان شکایت می کنند که همواره حکومت بر استفاده از تولیدات داخلی در نهادهای دولتی تاکیده کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top