مجلس نمایندگان ششم جدی روز تجاوز شوروی پیشین به افغانستان را محکوم کرد

ششم جدی/دی روز تجاوز ارتش سرخ شوروی پیشین به افغانستان است. اعضای مجلس نمایندگان این روز را نکوهش کردند. آنان می گویند که ششم جدی/دی یک روز سیاه در تاریخ سیاسی کشور است.

سی و هشت سال پیش از امروز ارتش ۱۲۰ هزار نفری اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان تجاوز کرد. تجاوز نیروهای ارتش شوروی پیشین با مقاوت سخت مردم افغانستان روبه رو شد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان ضمن محکوم کردن این تجاوز، می گویند که هنوزهم بدبختی های ناشی از تجاوز شوروی پیشین در کشور ادامه دارد. نذیر احمد حنفی عضو مجلس نمایندگان می گوید که ششم جدی/دی به عنوان یک روز سیاه در تاریخ سیاسی کشور ثبت شده است.

مداخله شماری از کشور های منطقه در امور داخلی کشور چالش است که همواره از مردم افغانستان به بهانه های متفاوت قربانی گرفته است. اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می خواهند که جلو مداخله کشورهای منطقه  در امور داخلی را بگیرد.

ارتش سرخ شوروی پیشین، سی و چهار سال پیش از امروز در ششم جدی سال ۱۳۵۷ بر افغانستان حمله کرد. این ارتش پس از نه سال حضور در کشور، در بیست و ششم دلو سال ۱۳۶۷ از افغانستان اخراج شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top