حکومت با توزیع شناسنامه های برقی می تواند جلو تقلب را در انتخابات بگیرد؟

وزارت امورداخله گفته است که بربنیاد برنامه این وزارت قرار است تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای شانزده میلیون تن شناسنامه های برقی توزیع گردد. معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که تمامی موانع بر سر راه توزیع شناسنامه‌های برقی برداشته شده و سر از هفته آینده این روند آغاز خواهد شد. در حالی‌که توزیع شناسنامه‌های برقی یکی از تعهدات جدی توافقنامه حکومت وحدت ملی بود اما تاهنوز روند توزیع آن آغاز نشده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top