نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در شهر بیجینگ برگزار شد

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در شهر بیجینگ چین برگزار شد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در این نشست، یک بار دیگر خواهان برچیدن لانه های امن تروریستان در خاک پاکستان شد.

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در شهر بیجینگ چین برگزار شد. هدف این نشست بهبود روابطه میان افغانستان و پاکستان به میانجگری کشور چین گفته شده است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در این نشست یکبار دیگر خواهان برچیدن لانه های امن ترویستان در خاک پاکستان شد.

وزیر امور خارجه کشور گفته است: “دولت افغانستان خواستار بهبود روابط با پاکستان است، اما از این کشور انتظار داریم تا تمام لانه‌های تروریستی در خاکش را هدف قرار داده و نابود کند.”

درهمین حال، خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان گفته است که نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین می تواند به صلح و ثبات پایدار در افغانستان کمک کند.

وزیر خارجه پاکستان افزوده است: “پاکستان ابزارها و راه‌ های گونه گونی را برای رسیدن به صلح در افغانستان جستجو کرده و تلاش می‌کند تا کارهای عملی میان پاکستان و افغانستان در زمینه صلح و ثبات آغاز شود.”

از سویی هم، وانگ یی وزیر خارجه چین هدف این نشست را تحکیم رابطه میان افغانستان و پاکستان  دانسته و گفته است که تامین صلح در افغانستان به نفع منطقه و جهان است.

وزیر خارجه چین افزوده است: “برگزاری هرنشست که منجر به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه شود با ارزش است. اما گفتگو های صلح باید به رهبری مردم افغانستان باشد. ما از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت می کنیم.”

در این نشست افغانستان و پاکستان توافق کردند تا گفتگوهای فشرده برای حل اختلاف های شان انجام داده و یک گروه مشترک کاری برای رفع این چالش ها ایجاد کنند. این دو کشور همچنان توافق کردند که گفتگوی های بعدی میان وزیران خارجه سه کشور در سال ۲۰۱۸ در کابل برگزار شود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top