عالمان دین: طالبان خواست های خود را در میزمذاکره مطرح کنند

عالمان دین می گویند که طالبان هر خواستی که برای گفتگو های صلح دارند در میز مذاکره مطرح کنند.

گردهمایی دو روزه هفت صد تن از عالمان دین که از سی و چهار ولایت کشور به هدف چگونگی تامین صلح در کابل جمع شده اند، با صدور اعلامیه بیست و چهار ماده ای به پایان رسید. عالمان دین جنگ جاری در کشور را جنگ استخبارت کشورهای منطقه می دانند و می گویند که جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل شده است. عطاالله فیضانی عالم دین می گوید که طالبان باید از خشونت دست بکشند و دیدگاهای خود را در میز مذاکره مطرح کنند.

این عالم دین از حکومت می خواهد که برای گفتگو های صلح با گروه طالبان اعتماد سازی کند. آقای فیضانی از جامعه جهانی نیز می خواهد که به دوام کمک های خود به نیروهای امنیتی کشور ادامه داده و از روند گفتگو های صلح به رهبری مردم افغانستان حمایت کند.

درهمین حال، محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می گوید که بدون همکاری عالمان دین تامین صلح در کشور زمان‎گیر است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که گروه طالبان همواره به صدای صلح خواهی مردم افغانستان پاسخ مثبت نداده است و تاکنون هر گونه تلاش برای تامین صلح در کشور بی نتیجه بوده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top