حکومت وحدت ملی در میان انبوه از امید ها و نا امیدی ها

سال ۲۰۱۵ نیروهای بین المللی به طور کامل مسولیت های امنیتی را به نیروهای افغانستان سپردند. در این سه سال، بخش های از کشور به شدت نا امن شد و دامنه حضور و فعالیت نیروهای هراس افگن گسترش یافت، اما خوش بینی این است که نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی توان مبارزه با تهدیدات امنیتی را دارند. ولی بد بینی این است که نهادهای امنیتی سیاسی شده اند و مدیران ارشد این نهادها با چالش های تخصصی و حتا روانی دچار اند. سوء مدیریت در نهادهای امنیتی، یکی از بحث برانگیزترین مسایل است که در حکومت وحدت ملی مطرح است. اما پرسش اساسی این است که حکومت و نهادهای امنیتی چه برنامه های برای جلوگیری از حضور روز افزون داعش دارند ؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top