اتاق تجارت و صنایع از کاهش سرمایه گذاری در کشور خبر می دهد

مسولان اتاق تجارت و صنایع از وضعیت کار و بار در کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که در حال حاضر کار و بار و سطح سرمایه گذاری در کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است.

“نشست ملی کارفرمایان” از سوی سازمان بین المللی کار و اتاق تجارت و صنایع در کابل برگزار شده است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع هدف از این گردهمایی را ایجاد شغل شایسته، مدیریت مارکیت کار و ارتقای ظرفیت شرکت ها عنوان می کنند.

خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع با نگرانی از کاهش سطح سرمایه گذاری در کشور می گوید که درحال حاضر سرمایه گذاری کوچک هفتاد درصد، سرمایه گذاری متوسط پنجاه درصد و سرمایه گذاری بزرگ ۲۵ درصد کاهش یافته است. معاون اتاق تجارت و صنایع ناامنی ها در کشور را یکی از علت های کاهش سطح سرمایه گذاری در کشور عنوان می کند.

درهمین حال، فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، از بدتر شدن وضعیت سرمایه گذاری در کشور نگرانی می کند. آقای ذکی از حکومت و بخش خصوصی می خواهد که برای شهروندان کشور زمینه کار را ایجاد کنند. وی تاکید می کند که برنامه ای را روی دست دارند که سالانه برای شهروندان کشور یک میلیون شغل ایجاد می کند.

در حالی مسوولان اتاق تجارت و صنایع از افزایش بیکاری در کشور نگرانی می کند که بر اساس آمار بانک جهانی هم اکنون یک اعشاریه نه میلیون تن در افغانستان بیکار اند.

نوشته‌های مرتبط


Top