واکنش مجلس نمایندگان به اظهارت اخیر فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان

معاون دوم مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات اخیر فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان می گوید که حکومت در کار جلوگیری از مداخله کشورهای منطقه در امور داخلی کشور سکوت اختیار کرده است.

ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در تازه ترین اظهاراتش گفته است که هم اکنون ده هزار فرد وابسته به گروه تروریستی داعش در خاک افغانستان و جود دارد و فعالیت های این گروه در افغانستان رو به افزایش است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان اظهارات اخیر فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان را غیر مسوولانه می دانند و از حکومت می خواهند که در این خصوص موضع خود را روشن کند. نذیر احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که حکومت در کار جلوگیری از مداخله کشورهای منطقه در امور داخلی کشور سکوت اختیار کرده است.

درهمین حال، شریف یفتلی رییس ستاد ارتش ملی در واکنش به اظهارات فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان می گوید که مداخله کشورهای منطقه در امور داخلی کشور پذیرفتنی نیست و حکومت افغانستان متعهد است که دراین زمینه نگرانی اش را با جانب روسیه شریک کند.

 داند.

اعضای مجلس نمایندگان در حالی از اظهارات اخیر فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان نگرانی می کنند که هم اکنون روسیه برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی افراد وابسته به گروه داعش، در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان تحکیمات نظامی ایجاد کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top