عبدالله: مشکلات پیش آمده میان حکومت و والی بلخ از راه گفتگو حل شود

عبدالله عبدالله رییس جرایی حکومت می گوید که پانزده روز پیش به منظوری استعفای والی بلخ موافقت کرده است. رییس اجرایی حکومت همچنان برحل مشکلات پیش آمده میان حکومت و استاد عطا محمد نور از درب گفتگو تاکید می کند.

چند روز پس از منظوری استعفای والی بلخ از سوی ریاست جمهوری، استاد عطامحمد نور در مراسم گرامیداشت از بیست سومین سالگرد شهادت استاد ذبیح الله شهید در ولایت بلخ، درکنار منتفی خواندن استعفایش، نقش ریاست اجرایی را در منظوری استعفایش بیشتر از ریاست جمهوری دانست. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز می گوید که پانزده روز پیش به استعفای والی بلخ موافقت کرده است.

اما جمعیت اسلامی در این مورد می گوید که جمعیت چهارده روز از حکومت وقت خواسته بود تا داکتر عبدالله وارد گفتگو با رییس جمهور شود. به گفته یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی “آنها اختیار گفتگو را به آقای عبدالله داده بودند تا وی در باره سرنوشت استاد عطا محمد نور با رییس جمهور گفتگو کند، اما داکتر عبدالله هیچگاهی وارد گفتگو مستقیم با رییس جمهور نشده و از طریق سلام رحیمی رییس دفتر رییس جمهور به رییس جمهور پیام فرستاده و آقای رحیمی هم پیام داکتر عبدالله را به رییس جمهور نرسانده است.”

هنوز معلوم نیست مشکلات پیش آمده میان حکومت و والی بلخ به کجا می انجامد. رییس جمهورغنی استعفای والی بلخ را منظور کرده است، اما استاد عطا محمد نور والی بلخ منظوری استعفایش را منتفی می داند و تاکید می کند که اگر حکومت به خواست های جمعیت اسلامی رسیدگی نکند، تا پایان عمر حکومت وحدت ملی به عنوان والی باقی خواهد ماند. دراین باره رییس اجرایی حکومت می گوید که مشکلات پیش آمده میان حکومت و استاد عطا محمد نور باید از درب گفتگو و مذاکره حل شود.

پپش از این جمعیت اسلامی افغانستان طی اعلامیه ای منظوری استعفای والی بلخ را از سوی رییس جمهور خلاف منافع ملی دانسته و رد کرده است. درکنار شوراها و احزاب سیاسی، در تازه ترین مورد روز یکشنبه امیر محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، حمایتش را از والی بلخ اعلام کرد و خواستار ابقای وی به عنوان والی در این ولایت شد.

نوشته‌های مرتبط


Top