عالمان دین: حضور آمریکا عامل اصلی دوام جنگ در کشور است

حضور آمریکا عامل اصلی دوام جنگ در افغانستان است. شماری از عالمان دین با بیان این مطلب می گویند که کشورهای خارجی در راستای تامین صلح در افغانستان صادق نیستند.

شماری از عالمان دین از سی و چهار ولایت کشور در کابل گردهم آمده اند و در پیوند به چگونگی تامین صلح در کشور گفتگو می کنند. محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می گوید تا زمانی که مردم افغانستان برای تامین صلح در کشور تلاش نکنند، تامین صلح در کشور از توان کشورهای خارجی بیرون است.

ازسوی هم، اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که حکومت حاضر است به خواست گروه های مخالف در راستای تامین صلح در کشور تن بدهد.

درهمین حال، شماری از عالمان دین شورای عالی صلح را مستقل نمی دانند و می گویند که حضور آمریکا در افغانستان سبب دوام جنگ در کشور شده است. داکتر محمد ایاز نیازی عالم دین می گوید که کشورهای خارجی در راستای تامین صلح در افغانستان صادق نیستند. به گفته آقای ایازی، بیشتر کشورهای خارجی دوام جنگ در کشور را به نفع تامین منافع خود می بینند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که همواره گروه طالبان به صدا صلح خواهی مردم افغانستان پاسخ مثبت نداده است. با آن که قرار است نشست سه جانبه صلح میان افغانستان و پاکستان به میزبانی چین در پکن برگزار شود، اما گفتگو های صلح با طالبان همواره از سوی این گروه به بن بست خورده است.

نوشته‌های مرتبط


Top