برمک: گروه داعش از سوی استخبارات منطقه تمویل و تجهیز می شود

مجلس نمایندگان از بهر افزایش تهدیدهای امنیتی، مسوولان ارگان های امنیتی را به نشست عمومی فراخواند. وزیر امور داخله می گوید که افراد وابسته به گروه تروریستی داعش از سوی استخبارات منطقه تجهیز و تمویل می شود.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله از حضور تروریستان داعش در بخش هایی از کشور نگرانی می کند. آقای برمک می گوید که افراد این گروه تروریستی از سوی استخبارات منطقه تجهیز و به هدف بر اندازی و تضعیف نظام به افغانستان فرستاده می شوند. وزیر امور داخله همچنان از سرکوب افراد این گروه در بخش هایی از کشور نیز سخن می زند.

درهمین حال، شریف یفتلی رییس ستاد ارتش ملی با تاکید بر سرکوب افراد وابسته به گروه تروریستی داعش می گوید که هم اکنون بیشتر از چهل روستای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از حضور افراد این گروه پاکسازی شده است و عملیات به هدف سرکوب این گروه در بخش هایی از کشور ادامه دارد.

این مقام وزارت دفاع ملی همچنان می گوید که در چند ماه گذشته بیشتر از دوازده هزار عملیات بر ضد هراس افگنان به ویژه بر ضد افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در بخش هایی از کشور راه اندازی شده است. درپی انجام این عملیات ها به افراد این گروه تلفات سنگین وارد شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top