وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد کار ۳۸ پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد کار سی و هشت پروژه توسعه ای را با نمایندگان شماری از شوراهای توسعه ای روستاها امضا کرد.

این پروژه ها شامل فراهم کردن آب آشامیدنی برای باشندگان شماری از ولایت ها، ایجاد بندهای آبگردان و همچنان اعمار پل و پلچک ها می باشد. هزینه مجموعی این پروژه ها ۴۲۶ میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته می شود.

مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات برنامه انسجام ساحوی را یکی از برنامه های توسعه ای دهات می داند و می گوید که این برنامه از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات مدیریت می شود. وی می افزاید که از طریق برنامه انسجام ساحوی در دوسال گذشته یکهزار و هژده پروژه توسعه ای را در بخش هایی از کشور عملی کرده اند.

وزیر احیا و انکشاف دهات وعده می دهد که با تصویب بودجه ازسوی شورای ملی برنامه های توسعه ای در سراسر کشور عملی خواهد شد. وی همچنان می گوید که این وزارت تاکنون هشتاد و یک درصد بودجه توسعه ای خود را به مصرف رسانیده است.

نوشته‌های مرتبط


Top