فیصله یک‌جانیه ارگ در مورد والی بلخ

فیصله‌ی ارگ مبنی بر تایید استفعای عطامحمد نور، والی بلخ را حزب جمعیت اسلامی که شریک اصلی حکومت توافقی وحدت ملی است، رد کرد. به دنبال آن و با شروع مذاکرات میان حزب جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری، این حزب شروطی به ارگ پیشکش کرده تا با پذیرش آن استعفای آقای نور پذیرفته شود.

بشیر عظیمی این موضوع با آقایان عبدالرحیم رهین، عضو مجلس نمایندگان وعلی اکبر جمشید، سناتور پیشین به بحث و بررسی گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top