امیر محمد اسماعیل خان از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کرد

امیر محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، با تاکید بر ابقا شدن استاد عطا محمد نور در ولایت بلخ، حکومت را متهم می کند که در پی حذف چهره های پر نفوذ جهادی در کشور است. وی با تاکید بر این که، ادامه این وضعیت کشور را به بحران خواهد برد می گوید که استاد عطا محمد نور والی بلخ در حکومت وحدت ملی یک طرف قضیه است و رییس جمهور و رییس اجرایی باید بگذارند که استاد عطا به عنوان والی در بلخ باقی بماند.

حکومت وحدت ملی در پی توافق سیاسی تشکیل شد. تیم اصلاحات و همگرایی از جانب جمیعت اسلامی افغانستان و تیم تحول و تداوم از سوی رییس جمهورغنی. در پی این تفاهمنامه، حکومت به گونه پنجاه پنجاه میان حزب جمیعت اسلامی و تیم تحول و تداوم تقسم شد. اما تیم مقابل که در رأس آن رییس جمهورغنی قرار داشت، به مواد موافقت نامه عمل نکرده است. با این وجود، به تازگی ارگ ریاست جمهور تصمیم به برکناری استاد عطا محمد نور والی بلخ گرفته است. این تصمیم واکنش هایی جدی را در پی داشته است. از سران جهادی تا شخصیت های سیاسی و نهادهای مدنی و اعضای شورای ملی. همه این تصمیم ارگ را نکوهش کرده و خواستار ابقای استاد در ولایت بلخ استند. اما به تازگی امیر محمد اسماعیل خان عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، با تاکید بر ابقا شدن استاد عطا محمد نور در ولایت بلخ، حکومت را متهم می کند که در پی حذف چهره پر نفوذ جهادی در کشور است. وی با تاکید بر این که، ادامه این وضعیت کشور را به بحران خواهد برد می گوید که استاد عطا محمد نور والی بلخ در حکومت وحدت ملی یک طرف قضیه است و رییس جمهور و رییس اجرایی باید بگذارند که استاد عطا به صفت والی در بلخ باقی بماند.

امیر اسماعیل خان مشروعیت حکومت وحدت ملی را به شریک شدن جمعیت اسلامی در قدرت می داند و می افزاید که موجودیت شماری از افراد در حکومت سبب افزایش فعالیت گروه های تروریستی در بخش هایی از کشور شده است.

روز گذشته استاد عطا محمد نور والی بلخ در مراسم گرامیداشت از سی و سومین سالروز شهادت استاد عبدالقادر ذبیح الله در ولایت بلخ تأکید کرد که تصمیم ریاست جمهوری را برای کنار رفتن از مقام ولایت بلخ نمی پذیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top