وزیر داخله: عذر خواهی پلیس از زورگویان قابل قبول نیست

وزیر امور داخله بر معیاری سازی نصاب آموزشی پلیس تاکید می کند. ویس احمد برمک می گوید که تصویرهای ضبط شده نشان می دهد که یکی از آمران حوزه های پلیس کابل، به زورگویان عذرخواهی می کند و مطابق صلاحیت که دارد عمل نمی کند.

مسوولان آموزشی وزارت امور داخله می گویند که پس از چهار ماه کار و تلاش توانسته اند نصاب آموزشی پلیس را معیاری کنند. عصمت الله مسوول ارتقای ظرفیت پلیس می گوید که نصاب آموزشی پلیس از شانزده مضمون به دوازده مضمون تقلیل یافته است. این نخستین بار است که نصاب آموزشی پلیس طی هفده سال اخیر بازنگری می شود.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله با تاکید بر معیاری سازی نصاب آموزشی پلیس می گوید که در برخی از موارد پلیس از صلاحیت های خود استفاده نمی کند. وی با اشاره به تصویر های ضبط شده از یک آمر حوزه پلیس کابل که به زورگویان عذرخواهی می کند، می گوید که این منسوب پلیس مطابق صلاحیت که دارد عمل نکرده است.

وزیر داخله پوزش خواهی پلیس را از زورگویان قابل قبول نمی داند و می می افزاید که اگر این منصوب پلیس از صلاحیت های خود آگاه می بود باید فرد زور گو را بازداشت و به قانون می سپرد. وزیر داخله از برخورد دادستان ها با پلیس نیز شکایت می کند.

در حالی مسوولان وزارت امور داخله از معیاری سازی نصاب آموزشی پلیس خبر می دهند که پیش از این اگاهان نظامی نصاب آموزشی پلیس را بی کیفیت می دانستند و می گفتند که نصاب آموزشی پلیس باید مطابق ضرورت های روز آماده شود تا منسوبان پلیس صلاحیت ها و مسوولیت های شانرا به درستی بدانند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top