نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین تا سه روز دیگر در پکن برگزار می شود

قرار است نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین تا سه روز دیگر در پکن برگزار شود. هوا چون بینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است که این نشست به دعوت “وانگ یی” وزیر خارجه چین صورت گرفته و وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در این گفتگو حضور خواهند یافت.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفته است که چین به عنوان همسایه و دوست مشترک افغانستان و پاکستان همواره از همزیستی مسالمت آمیز افغانستان و پاکستان و توسعه مشترک آن ها پشتیبانی می کند. به گفته وی در این نشست در مورد “اعتماد سیاسی و آشتی”، “همکاری در توسعه و ارتباطات” و “همکاری امنیتی و مبارزه با تروریزم” گفتگو خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top