اعضای مجلس: حلقاتی در ارگ ضد منافع ملی عمل می کنند

تصمیم ریاست جمهوری در باره استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ، سبب افزایش نا امنی ها در این ولایت می شود.

پس از تصمیم رییس جمهوری برای کنار زدن استاد عطا محمد نور والی بلخ، تنش های سیاسی در کشور افزایش یافته است و این مساله سبب نگرانی شهروندان کشور به ویژه باشندگان ولایت بلخ شده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که کنار زدن استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ، سبب افزایش ناامنی ها در این ولایت می شود. حضرت علی عضو مجلس نمایندگان می گوید که تنش های سیاسی میان والی بلخ و حکومت مرکزی باید از راه گفتگو حل شود.

لالی حمیدزی عضو دیگر مجلس نمایندگان، تنش های سیاسی میان والی بلخ و حکومت مرکزی را به نفع کشور نمی داند. آقای حمیدزی می گوید که شماری از افراد در ارگ ریاست جمهوری برای تامین منافع تیمی خود عمل می کنند. به باور این عضو مجلس نمایندگان، این امر ضد منافع ملی کشور است.

درهمین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان تصمیم اخیر کمیسیون مشترک شورای ملی در رابطه به درج واژه “افغان” در شناسنامه ها الکترونیک را خلاف قانون می دانند. لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان می گوید که این امر برای آنان قابل قبول نیست.

این سخنان در حالی مطرح می شود که حکومت همواره از سوی شماری از اعضای مجلس نمایندگان به انحصار قدرت متهم شده است. اعضای مجلس نمایندگان می گویند که شماری از حلقات در ارگ ریاست جمهوری به دنبال منافع تیمی و شخصی خود اند و این امر به آینده کشور خطرناک است.

نوشته‌های مرتبط


Top