شورای عالی ایتلاف ملی برای نجات افغانستان از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کرد

شورای عالی ایتلاف ملی برای نجات افغانستان، حمایت خود را از استاد عطا محمد نور، والی بلخ اعلام کرده است. در یک اعلامیه ای این شورا تاکید شده است که، این ایتلاف، تصمیم ارگ درباره والی بلخ را ناسنجیده، غیر قابل قبول و رویکرد انحصار گرایانه تلقی می کند. در اعلامیه گفته شده است که، حکومت وحدت ملی، حاصل موافقتنامه سیاسی است که، در آن هر دو تیم به گونه مساویانه سهیم استند. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که، تلاش رییس جمهور غنى طى سه و نیم سال گذشته، خلاف موافقتنامه حکومت وحدت ملى، به انحصار قدرت، و تجرید چهره های مطرح و موثر سیاسی، معطوف بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top