حمایت باشندگان ولایت سمنگان از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ

صد ها تن از باشندگان ولایت سمنگان، امروز با حضور در شهر مزار شریف، مخالفت خود را با تصمیم اخیر ریاست جمهوری، در باره استاد عطامحمد نور، والی بلخ، اعلام کردند. در این دیدار، نمایندگان مردم، فرماندهان، بزرگان قومی، متنفذان محلی، و علمای دین حضور داشتند. آنان ضمن اعلام حمایت از ادامه کار آقای نور به عنوان والی بلخ، تصمیم اخیر حکومت را بی جا، و بازی با سرنوشت مردم خواندند. در همین حال، استاد عطا محمد نور، والی بلخ، با سپاسگزاری نسبت به حمایت باشندگان ولایت سمنگان، گفته است، هراقدامی که، در جهت انحصار و دسیسه سازی باشد، محکوم به شکست و غیر قابل قبول است.

نوشته‌های مرتبط


Top