واکنش منفی مجلس نمایندگان به تایید قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیته مختلط

رییس مجلس نمایندگان شماری از اعضای کمیته مختلط که برای بحث در مورد قانون ثبت احوال نفوس مامور شده بودند به معامله گری متهم می کند. آقای ابراهیمی می گوید که اعضای کمیته مختلط به دلیل فشارها از سوی حلقات خاص در جلسه مشترک این کمیته حضور نیافته اند.

فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس، از سوی کمیته مختلط شورای ملی تایید شده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نتیجه جلسه کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس را خلاف قانون و زیر پا گذاشتن خواسته های بخشی بزرگی از مردم افغانستان می دانند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان می گوید که حضور نیافتن پنج عضو مجلس نمایندگان در جلسه کمیته مشترک پرسش برانگیز است. آقای ناصری تاکید می کند که تایید فرمان رییس جمهور از سوی کمیته مختلط خلاف قانون است.

از سویی هم، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در واکنش به اعتراض شماری از نمایندگان مبنی بر دخالت دبیرخانه مجلس در کار کمیته گزینش در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس، شماری از اعضای کمیته مختلط را به خیانت ملی متهم می کند. آقای ابراهیمی می گوید که اعضای کمیته مختلط به دلیل فشارها از سوی حلقات خاص در جلسه مشترک این کمیته حضور نیافته اند.

پس از رد فرمان رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی مجلس سنا، کمیته مختلط به منظور حل کشیدگی میان هر دو اتاق شورای ملی ایجاد شد. این کمیته روز دوشنبه هفته جاری بدون حضور پنج عضوی مجلس نمایندگان این فرمان رییس جمهورغنی را تایید کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top