حمایت جمعیت اسلامی افغانستان از موقف استاد عطا محمد نور

جمعیت اسلامی افغانستان از عملی نشدن موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده است.

جمعیت اسلامی با نشر اعلامیه ای گفته است، که این حزب، با آنکه خود را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برنده می دانست، اما با درک وضعیت حساس کشور، تن به پذیرش حکومت وحدت ملی داد. جمعیت اسلامی می گوید، که طرف مقابل به تعهدات موافقت ‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، که از ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد و آمریکا برخوردار است، پابندی نداشته است، و این امر سبب نارضایی گسترده مردم و حتا مقام های دولتی شده است. در این اعلامیه با اشاره به تصمیم ریاست جمهوری درباره استاد عطامحمد نور والی بلخ، تأکید شده است که آقای نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی است، و این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی‌ می ‌باشد. اعلامیه افزوده است که بر مبنای توافقنامه حکومت وحدت ملی، هرگونه تصمیم یک‌ جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می شود، و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی، از بین می ‌رود.

نوشته‌های مرتبط


Top