سازمان ملل متحد: چهارصد هزار تن در سال جاری در افغانستان بیجا شده اند

دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از چهار صد هزار تن به دلیل نبردهای مسلحانه در افغانستان از مناطق شان مجبور به فرار شده اند.

دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد گزارش تازه اش در مورد بیجا شدگان داخلی در افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که از آغاز سال جاری تاکنون بیش از چهار صد هزار تن به دلیل نبردهای مسلحانه از مناطق شان بیجاشده اند. بر اساس این گزارش، بیجاشدگان داخلی با مشکلات زیادی روبه رو اند. بیشتر بیجاشدگان داخلی در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان ثبت شده اند. در گزارش دلیل عمده بیجا شدن شهروندان کشور افزایش جنگ ها عنوان شده است. در سال روان جنگ ها از نیمه ماه اکتوبر به این سو تشدید شده است و از آن زمان تا کنون حدود شصت و یک هزار تن از جنگ ها فرار کرده اند. بر اثر نبردها در سال گذشته بیش از شش صد و شصت هزار تن از روستاهای شان فرار کرده بودند. سازمان ملل برآورد کرده است که تا پایان سال جاری میلادی شمار بیجاشدگان داخلی به چهار صد و پنجاه هزار تن خواهد رسید.

نوشته‌های مرتبط


Top