سازمان ملل متحد: تاکنون ۲۵۸ میلیون تن در جهان دست به مهاجرت زنده اند

سازمان ملل متحد می گوید، تاکنون دوصد و پنجاه و هشت میلیون تن در جهان دست به مهاجرت زده اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه شنبه به نقل از گزارش سازمان ملل، نوشته است که دوصد و پنجاه و هشت میلیون تن، زادگاه خود را ترک و اکنون در کشورهای دیگری زندگی می کنند.

 

براساس گزارشها، این موضوع افزایش چهل و نه درصدی در این زمینه را از سال دوهزار میلادی نشان می دهد. آسوشیتدپرس درادامه نوشتهاست که نزده درصد کل مهاجران در سطح جهان در آمریکا به سرمی برند. عربستان سعودی، آلمان و روسیه پس از آمریکا به ترتیب دومین، سومین وچهارمین کشورهای میزبان مهاجرت، و بریتانیا در رتبه پنجم میزبانی از مهاجران قرار دارد. گزارش سازمان ملل گفته است که در سال دوهزار و هفده میلادی کشورها با میزان در آمد بالا، میزبان شصت و چهار درصد مهاجرت بین المللی در سراسر جهان بوده است.

نوشته‌های مرتبط


Top