رییس محابس و توقف خانه ها: برخورد دوگانه با زندانیان حقیقت ندارد

رییس عمومی محابس و توقف خانه ها برخورد دوگانه در برابر زندانیان را رد می کند.

چندی پیش گزارش های مبنی بر برخورد نادرست مسوولان در زندان های کشور در برابر زندانیان در رسانه ها منتشر شده بود که نشان می داد در زندان های کشور برخورد های دوگانه صورت می گیرد. مجلس سنا به همین بهانه، رییس عمومی محابس و توقف خانه ها و نماینده دادستانی کل را به هدف پاسخگویی در مورد اعتصاب زندانیان و بررسی نشدن پرونده های آنان به نشست این مجلس فراخواند.

محمد حلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقف خانه ها برخورد دوگانه در برابر زندانیان کشور را رد می کند و می گوید زندانیانی که جرایم سنگین را مرتکب شده اند، به دلیل تطبیق نشدن بخشش در مدت زمان حبس آنها، دست به اعتصاب می زنند. آقای کوهستانی هرگونه شکنجه در برابر زندانیان را نمی پذیرد.

رییس عمومی محابس و توقف خانه ها نبود مراکز درمانی در زندان های کشور را چالش جدی می داند و می گوید که نخستین درمانگاه پنجاه بستر در دو سال آینده در کابل برای تداوی زندانیان ایجاد خواهد شد.

هم اکنون ۳۰۵۵۴ مجرم در محابس وجود دارد که از این میان ۹۳۸ تن آنان زنان استند و ۲۳۸ تن دیگر شهروندان کشورهای خارجی. این مجرمان در ۳۶ محبس نگهداری می شوند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top