تلاش وزارت صحت عامه برای جلوگیری از قاچاق دارو در کشور

وزارت صحت عامه و کمیسیون اصلاحات اداری تفاهمنامه ای را به هدف تاسیس عمده فروشی های دارو در ولایت های کشور امضا کردند.

این تفاهمنامه به منظور تاسیس مکان های عمده فروشی دارو و انتقال آن به ولایت های کشور و جلوگیری از قاچاق ادویه کم کیفیت امضا شده است. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که هم اکنون بیشتر از چهارده هزار دواخانه در سراسر کشور وجود دارد که در حدود چهار هزار دواخانه حاضر به حسابدهی از فعالیت های خود نیستند.

با این حال، احمد نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که آنان تلاش دارند تا در راستای شفاف سازی روند به‎سازی دواخانه های کشور طرح های جامع بسازند.

بر بنیاد آمار های وزارت صحت عامه هم اکنون بیشتر از هشت صد کمپنی در کشور دارو وارد می کنند. این در حالیست که شهروندان کشور از وجود دارو های کم کیفیت شاکی اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top