سیاسیون: کنار زدن استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ امنیت شمال را با خطر رو برو می کند

سیاسیون کشور می گویند که کنار زدن استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ، امنیت شمال کشور را به چالش روبه رو می کند.

سر انجام رییس جمهورغنی استعفای استاد عطا محمد نور والی بلخ را منظور و به‌ جای او انجینیر محمد داوود را به‌عنوان والی بلخ تعیین کرده است. ارگ ریاست جمهوری می گوید آقای نور چندی پیش استعفای خود را به رییس جمهور سپرده بود که توسط رییس جمهور منظور شده است. اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که تصمیم ریاست جمهوری در مورد استاد عطا محمد نور غیرمسوولانه و یک جانبه است. جمعیت اسلامی افغانستان با پخش اعلامیه ای هشدار داده است که برکناری استاد عطا محمد نور ازو لایت بلخ امنیت شمال را به مخاطره می انداز.

درهمین حال، شماری از سیاسیون کشور نیز در دومین سالیاد درگذشت عبدالمومن شابه از فرماندهان نامدار جمعیت اسلامی افغانستان، نسبت به تصمیم اخیر ریاست جمهوری در مورد والی بلخ نگرانی می کنند. احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور می گوید که کنار زدن استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ امنیت شمال کشور را با خطر رو به رو می کند.

آقای مسعود حکومت را به انحصارگرایی و قومگرایی متهم می کند و می گوید که اگر جلو این کار گرفته نشود، کشور به بحران خواهد رفت. رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور تاکید می کند که هرگونه اقدام یک طرفه ارگ ریاست جمهوری عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.

استاد عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان از شانزده سال به این سو مدیریت ولایت بلخ را به عهده دارد. تحت مدیریت او ولایت بلخ در بازسازی و توسعه نسبت به دیگر ولایت های کشور زبان زد است. امنیت که یکی از مشکلات جدی در کشور بحساب می رود، در ولایت بلخ به گونه بی سابقه ای حکم فرما است. ریاست جمهوری به جا استاد عطا محمد نور، انجینر داود را به صفت والی بلخ تعین کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top