امنیت ملی از یک حمله تروریستی در ولایت سمنگان جلوگیری کرده است

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که از وقوع یک حمله تروریستی در ولایت سمنگان جلوگیری کرده است.

دفتر رسانه ای این ریاست با نشر خبرنامه ای می گوید که مأموران این ریاست یک فرد وابسته به گروه طالبان را بازداشت کرده اند که می خواست با استفاده از یک حلقه ماین اداره شونده از راه دور، حمله تروریستی را بر یک مرکز نظامی در شهر ایبک انجام دهد. در همین حال، امنیت ملی می گوید که مأموران این ریاست همچنان یک ماین ساز ماهر طالبان را در ولایت سمنگان بازداشت کرده اند. فرد بازداشت شده اعتراف کرده است که در رویداد های متعدد تروریستی این ولایت دست داشته است.

نوشته‌های مرتبط


Top